Zarządzenie nr 84/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Kielce z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na zapewnieniu pieczy zastępczej dzieciom i młodzieży pochodzącym z Miasta Kielce oraz powołania Komisji konkursowej.

W dniu  dnia 26 października 2023 r. Zarządzeniem nr 84/2023  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Kielce  ogłosił  otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na zapewnieniu pieczy zastępczej dzieciom i młodzieży pochodzącym z Miasta Kielce oraz powołania Komisji konkursowej. Oferty należy składać za pośrednictwem  generatora wniosków Witkac.pl. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 listopada 2023 r. do godz. 23.59. Ofertę wraz z z wygenerowanym potwierdzeniem jej złożenia należy wydrukować z generatora wniosków Witkac.pl  i dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2 w zamkniętej kopercie, z oznaczeniem nazwy i adresem podmiotu składającego ofertę oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu pn. „Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na zapewnieniu pieczy zastępczej dzieciom i młodzieży pochodzącym z Miasta Kielce oraz powołania Komisji konkursowej.”  Termin składania ofert w wersji papierowej upływa 20 listopada 2023 r. o godz. 15.30.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Magdalena Gościniewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
Redaktor:
Barbara Rogula
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
26-10-2023
Data publikacji:
27-10-2023 10:43
Data aktualizacji:
27-10-2023 12:06
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top