Informacja o transporcie dla osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawni, mający trudności w poruszaniu się mieszkańcy Kielc mogą skorzystać z usług specjalistycznego transportu. Należy przy tym wykazać orzeczenie o niepełnosprawności narządu ruchu.

Przewóz realizowany jest z miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w stałym obwodzie głosowania (tj. zameldowany na pobyt stały w Kielcach lub został ujęty w stałym obwodzie głosowania na swój wniosek), do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 3 kwietnia 2024 r. od poniedziałku do piątku w godz. 7:45–15:15 pod nr telefonu 41 36 76 597 lub mailowo: patrycja.zamczyk@um.kielce.pl.

W dniu wyborów osoby, które wcześniej zgłosiły chęć skorzystania z transportu będą mogły kontaktować się pod nr telefonu 603 644 737.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Anna Nawrocka - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Redaktor:
Luiza Mazur-Pabis
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
21-03-2024
Data publikacji:
21-03-2024 15:18
Data aktualizacji:
21-03-2024 15:18
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top