Zarządzenie nr 47/2024 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miasta Kielce, Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz wyborach Prezydenta Miasta Kielce.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Anna Nawrocka - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
13-02-2024
Data publikacji:
13-02-2024 11:35
Data aktualizacji:
13-02-2024 11:58
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top