Zaproszenie do składania ofert na opracowanie "Aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Kielce" - UNIEWAŻNIONE

Na podstawie pkt. IX ppkt. 5 zaproszenia do składania ofert, w trybie art. 2, ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, na opracowanie „Aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Kielce” tj.:

IX. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego zaproszenia i projektu umowy, odwołania zaproszenia, unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyn oraz do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty. Z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

Zamawiający unieważnia prowadzone postępowanie bez podania przyczyn oraz bez dokonania wyboru oferty.

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Konrad Stępień
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
15-04-2024
Data publikacji:
15-04-2024 12:59
Data aktualizacji:
19-04-2024 12:09
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top