Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie loterii podatkowej w mieście Kielce w 2023 r. - ROZSTRZYGNIĘTE

ZAPRASZENIE DO SKŁADANIA OFERT na przeprowadzenie loterii podatkowej w mieście Kielce w 2023 r. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone zgodnie z Regulaminem określającym zasady i sposób postępowania przy udzielaniu zamówień o wartości poniżej 130 000 złotych, stanowiącym Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 26/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kielce.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dariusz Detka - Dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Redaktor:
Kazimierz Bielny
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
02-01-2023
Data publikacji:
02-01-2023 14:03
Data aktualizacji:
26-01-2023 14:23
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top