Zaproszenie do składania ofert na „Sporządzenie dokumentu diagnostycznego pn. „Kielecki Obszar Funkcjonalny w ujęciu społeczno-gospodarczo-przestrzennym”,

zwanego dalej Diagnozą, na potrzeby prac nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+/Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”

Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
10-01-2022
Data publikacji:
10-01-2022 09:00
Data aktualizacji:
07-04-2022 12:08
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top