Zaproszenie do składania ofert na „sprzedaż licencji w zakresie udostępniania kalkulatorów internetowych przeznaczonych do wypełniania deklaracji i informacji podatkowych oraz usługa asysty w zakresie administrowania i stałego monitorowania kalkulatorów”- ROZSTRZYGNIĘTE

Osoba odpowiedzialna za treść:
Karolina Kamela - Dyrektor Wydziału Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji
Redaktor:
Katarzyna Gregulska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
09-12-2022
Data publikacji:
09-12-2022 11:02
Data aktualizacji:
19-12-2022 12:11
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top