ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - subskrypcja oprogramowania AutoCAD LT - ROZSTRZYGNIĘTE

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na subskrypcję oprogramowania AutoCAD LT. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone zgodnie z Regulaminem określającym zasady i sposób postępowania przy udzielaniu zamówień o wartości poniżej 130 000 złotych, stanowiącym Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 26/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kielce.

Redaktor:
Tomasz Linczowski
Osoba publikująca:
Tomasz Linczowski
Data utworzenia:
07-06-2022
Data publikacji:
07-06-2022 09:21
Data aktualizacji:
13-06-2022 13:12
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top