Zaproszenie do składania ofert na wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w postępowaniu administracyjnym w sprawie zakłócenia stosunków wodnych - ROZSTRZYGNIĘTE

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce zaprasza do składania ofert na wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w postępowaniu administracyjnym w sprawie „zakłócenia stosunków wodnych, na działce nr ewid. 51 obręb 0015, które jest konsekwencją bezprawnego podwyższenia terenu na dz. nr ewid. 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7 obręb 0015” przy ul. Podklasztornej w Kielcach.

Pełna treść zaproszenia i formularz cenowo-ofertowy w załączniku.

W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
01-04-2022
Data publikacji:
11-04-2022 10:19
Data aktualizacji:
17-05-2022 10:45
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top