Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę dronów typu quadrocopter- ROZSTRZYGNIĘTE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone zgodnie Regulaminu określającym zasady i sposób postępowania przy udzielaniu zamówień o wartości poniżej 130 000 złotych, stanowiącym Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 26/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kielce.

  1. Zamawiający (zwany również Kupującym): Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 657-261-73-25, REGON: 291009343.
  2. Siedziba Zamawiającego: Urząd Miasta Kielce, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6
  3. Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Karol Gadowski, tel. +48 41 36 76 573, e-mail: karol.gadowski@um.kielce.pl (w godzinach pracy Urzędu Miasta Kielce: 7:30 do 15:30).
Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Lagierska- Zastępca Dyrektora Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
07-07-2022
Data publikacji:
07-07-2022 13:08
Data aktualizacji:
20-07-2022 14:13
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top