Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę przenośnych podciśnieniowych systemów do terapii ran wraz z materiałami eksploatacyjnymi- ROZSTRZYGNIĘTE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone zgodnie Regulaminu określającym zasady i sposób postępowania przy udzielaniu zamówień o wartości poniżej 130 000 złotych, stanowiącym Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 26/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kielce.

1. Zamawiający (zwany również Kupującym):

Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 657-261-73-25, REGON: 291009343.

2. Siedziba Zamawiającego:

Urząd Miasta Kielce, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6.

3. Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:

Karol Gadowski, tel. +48 41 36 76 573, e-mail: karol.gadowski@um.kielce.pl

(w godzinach pracy Urzędu Miasta Kielce: 7:30 do 15:30).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dariusz Detka - Dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
13-04-2022
Data publikacji:
13-04-2022 10:38
Data aktualizacji:
20-04-2022 10:27
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top