Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, dotyczącego rewitalizacji Rynku w Kielcach-ROZSTRZYGNIĘTE

Urząd Miasta Kielce, Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska zaprasza do złożenia oferty na „Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, dotyczącego rewitalizacji Rynku w Kielcach” (działki o nr ewid.: 216/1, 216/2, 197 (fragment), 230/2 (fragment), 143/1 (fragment), 231 (fragment) obręb 0016; dz. nr ewid. 757/37 obręb 0010; działki o nr ewid.: 363, 1637 (fragment), 399/2 (fragment) obręb 0017) realizowanego w ramach zadania „Zielona rewitalizacja Śródmieścia Kielc - Skwer im. I. Sendlerowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z placem Św. Wojciecha i terenem przed dawną Synagogą” - program Polski Ład.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
05-01-2022
Data publikacji:
05-01-2022 15:05
Data aktualizacji:
17-05-2022 10:43
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top