Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie programu funkcjonalno–użytkowego dotyczącego rewitalizacji skweru im. Ireny Sendlerowej przy ul. Paderewskiego w Kielcach

Urząd Miasta Kielce, Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska zaprasza do złożenia oferty na „Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dotyczącego rewitalizacji skweru im. Ireny Sendlerowej przy ul. Paderewskiego w Kielcach zlokalizowanego na działkach nr 162/12, 162/13 i 162/14 obręb 0016”, realizowanego w ramach zadania „Zielona rewitalizacja Śródmieścia Kielc - Skwer im. I. Sendlerowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z placem Św. Wojciecha i terenem przed dawną Synagogą” - program Polski Ład.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
05-01-2022
Data publikacji:
05-01-2022 14:38
Data aktualizacji:
07-04-2022 12:03
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top