Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Skwer - ogród z elementami sensorycznymi” - ROZSTRZYGNIĘTE

Postępowanie rozstrzygnięte. Wyniki postępowania w załączniku.

Urząd Miasta Kielce, Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Skwer - ogród z elementami sensorycznymi” realizowanego  w ramach Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego (identyfikator zadania DI15) na działce o  nr ewid. 869/28 obręb 0007 w Kielcach przed Miejską Biblioteką Publiczną filia nr 11. 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA (SOZ)

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Kielce

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska

Strycharska 6

25 – 659 Kielce

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji zagospodarowania skweru wraz z dokumentacją projektową umożliwiającą zgłoszenie zamiaru robót budowlanych (PZT) oraz umożliwiającą zlecenie i zrealizowanie w oparciu przygotowaną dokumentację prac polegających na wykonaniu skweru.

Teren opracowania obejmuje działkę o nr ewid.  869/28 obręb 0007  oraz sąsiadujące z działką fragmenty działek  o nr ewid. 869/29, 869/17, 869/18 i 869/33  obręb 0007 w Kielcach (w zakresie niezbędnym do zaprojektowania i  realizacji skweru  - ogród z elementami sensorycznymi w sposób spójny z otoczeniem) teren położony na południe od budynku Miejskiej  Biblioteki Publicznej filia nr 11, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53.

 

Obszar opracowania na zdjęciach ukośnych:

https://ukosne.kielce.eu/?d=0&l=-1&r=15&z=20&x=2299953.967527197&y=6601747.425415456&poz=3862370.58,1453996.35,5039424.38,-0.5906,-0.2223,-0.7757,-0.7260,-0.2733,0.6311,-0.3523,0.9359,0.0000&k=N

Obszar  opracowania  na Geoportalu Kielce:     https://gis.kielce.eu/?permalink=72569500

Pełna treść zaproszenia w załączonym pliku.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Alicja Kocielińska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
14-09-2022
Data publikacji:
14-09-2022 15:05
Data aktualizacji:
29-09-2022 14:25
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top