Zaproszenie do złożenia oferty na udostępnienie i wdrożenie internetowej platformy informatycznej (generatora ofert) do obsługi procedury zlecania organizacjom pozarządowym wykonania zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Kielce, w trybach opisanych w art. 11 oraz art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1321 z późn. zm.).- ROZSTRZYGNIĘTE

Osoba odpowiedzialna za treść:
Anita Lagierska - Zastępca Dyrektora Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Redaktor:
Anna Barchan
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
14-11-2022
Data publikacji:
14-11-2022 15:28
Data aktualizacji:
23-11-2022 12:22
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top