Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania przeglądu obszarów i granic aglomeracji Kielce - ROZSTRZYGNIĘTE

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu obszarów i granic aglomeracji Kielce, przyjętej Uchwałą Nr XXXVIII/739/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kielce wraz z zaprezentowaniem wyników tego przeglądu Radzie Miasta Kielce.

Pełna treść zapytania ofertowego i druk formularza ofertowego w załącznikach poniżej.

Oferty należy składać w terminie do dnia 05.08.2022 r. do godziny 15:30.


Kielce, 19.08.2022 r.

GKŚ-IV.602.6.2022

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Po dokonaniu w dniu 19.08.2022 r. analizy ofert (wraz z uzupełnieniami), złożonych w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu obszarów i granic aglomeracji Kielce, przyjętej Uchwałą Nr XXXVIII/739/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kielce, wraz z zaprezentowaniem wyników tego przeglądu Radzie Miasta Kielce stwierdzono, że wszystkie oferty zostały złożone zgodnie z ww. zaproszeniem i spełniają warunki w nim zawarte.

Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Marek Sowiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EKOSYSTEM – Marek Sowiński, Tworóg. Wartość oferty wynosi 24 354,00 zł brutto.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Adam Rogaliński - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska
Redaktor:
Katarzyna Wesołowska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
19-07-2022
Data publikacji:
19-07-2022 10:37
Data aktualizacji:
19-08-2022 14:22
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top