Postępowanie w trybie podstawowym - Sporządzenie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ wraz z modelem struktury funkcjonalnoprzestrzennej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Pozostałe dokumenty zamówienia można znaleźć na stronie prowadzonego postępowania (platforma e-Zamówienia), dostępnej pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8297541f-22af-11ed-b8b2-9a321cc30829

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Szczepan Skorupski - Sekretarz Miasta Kielce
Redaktor:
Przemysław Florek
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
09-09-2022
Data publikacji:
09-09-2022 14:33
Data aktualizacji:
15-09-2022 14:49
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top