Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Pozostałe dokumenty zamówienia można znaleźć na stronie prowadzonego postępowania (platforma e-Zamówienia), dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2ae4b306-5463-11ed-9171-f6b7c7d59353

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Szczepan Skorupski - Sekretarz Miasta Kielce
Redaktor:
Jacek Bulak
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
14-11-2022
Data publikacji:
14-11-2022 13:06
Data aktualizacji:
13-12-2022 09:45
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top