Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wprowadzania ścieków przemysłowych z myjni samochodowej przy ul. Malików do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Kielcach, znak: KR.ZUZ.1.4210.223.2022.AP, z dnia 25 listopada 2022 r., o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z samoobsługowej myjni samochodowej, zlokalizowanej przy ul. Malików na działkach nr 476, 392/56, 392/41, 392/42, do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Cezary Majcherski Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
02-12-2022
Data publikacji:
02-12-2022 09:10
Data aktualizacji:
02-12-2022 09:11
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top