Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 9/2022 z dnia 12.08.2022 r. zmianiającej ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Kielce Nr 10/10 z dnia 01.12.2010 r. Znak: AU.III.7041-7-2/10 zezwalającej Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach na realizację inwestycji drogowej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (ul. Orląt Lwowskich) w Kielcach – etap II”, zmienionej ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Kielce Nr 10/2017 z dnia 08.11.2017 r. znak: AB-I.6740.2.8.2017.DK

Kielce, dnia 16.08.2022

Znak: UA-IV.6740.2.6.2022.JK

 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f ust. 3, ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) 

Prezydent Miasta Kielce

zawiadamia

o wydaniu decyzji nr 9/2022 z dnia 12.08.2022 r. zmieniającej ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Kielce  Nr 10/10 z dnia  01.12.2010 r. Znak: AU.III.7041-7-2/10 zezwalającej Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach na realizację inwestycji drogowej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (ul. Orląt Lwowskich) w Kielcach – etap II”, zmienionej ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Kielce Nr 10/2017 z dnia 08.11.2017 r. znak:  AB-I.6740.2.8.2017.DK, w zakresie zagospodarowania terenu poprzez rezygnację z budowy ekranów akustycznych wzdłuż ulicy J. Piłsudskiego i ulicy Orląt Lwowskich na odcinku od rejonu budynku mieszkalnego wielorodzinnego numer 78 do rejonu budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 75.

Teren inwestycji obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:

jednostka ewidencyjna 266101_1 M. Kielce:

- obręb 0007, numery działek: 844/259, 844/38, 866/2, 866/3, 866/19.

Strony z treścią decyzji mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1 (pokój nr  136 ).

Zapoznanie się z treścią decyzji nie jest obowiązkowe.

Zapoznanie się z treścią decyzji może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie pod nr 41 36 76 136.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Dominik Kwietniewski
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Podmiot udostępniający informację: Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Administracji Budowlanej

Informację wytworzył: inspektor  – Jowita Kruk

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Jowita Kruk
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
16-08-2022
Data publikacji:
16-08-2022 14:00
Data aktualizacji:
16-08-2022 14:30
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top