Obwieszczenie o zmianie nazwy inwestycji w sprawie o ustalenie warunków zabudowy ul. Piekoszowska

Kielce, 03.10.2022r.

UA-III.6730.1.145.2022.AS

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm),

 

Prezydent Miasta Kielce

wykonując dyspozycję wynikającą z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) gwarantującą stronom czynny udział w każdym stadium postępowania w sprawie prowadzonej na wniosek Pani Seleny Grabki reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Czesława Pabisa, o ustalenie warunków zabudowy, weryfikuje podaną w zawiadomieniu z dnia 18.07.2022r. skierowanym do stron postępowania nazwę zamierzenia inwestycyjnego. Informuję, że nazwa zamierzenia budowlanego brzmi:

budowa 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (4 zespoły po 6 budynków w zabudowie szeregowej, 1 zespół składający się z 3 budynków w zabudowie szeregowej i 3 budynki wolnostojące), na działkach nr ewid. 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140/3, 141 i 142 obręb 0013, przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach.

Akta przedmiotowej sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, Rynek 1, pokój 123.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane dnia 17.10.2022r.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

ZASTĘPCA  DYREKTORA

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację: Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Zachód

Informację wytworzyła: Główny Specjalista mgr inż. arch. Agnieszka Sulej

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Bożena Tokar
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
03-10-2022
Data publikacji:
03-10-2022 14:03
Data aktualizacji:
03-10-2022 14:03
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top