Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE WSCHÓD - OBSZAR III.6. – Sandomierska, Poleska, Leszczyńska, Radlińska” oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Osoba odpowiedzialna za treść:
Artur Hajdorowicz - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
17-03-2022
Data publikacji:
17-03-2022 11:46
Data aktualizacji:
24-03-2022 15:16
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top