Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice, znak: OS-I.6220.7.2022.SS z dnia 09.05.2022 r., zawiadamiające strony postępowania, o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa Zakładu Produkcji Paliw z Odpadów” planowanego do realizacji na działce o numerze ewidencyjnej 2820/40.

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Prezydent Miasta Mysłowice
Redaktor:
Alicja Nowakowska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
13-05-2022
Data publikacji:
13-05-2022 10:05
Data aktualizacji:
13-05-2022 10:38
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top