Obwieszczenie SKO w Kielcach o przekaniu do WSA w Kielcach skargi na decyzję SKO z dnia 19.09.2022r. znak:SKO.OŚ60/4543/244/2022, utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta Kielce, z dnia 28.06.2022r. znak: GKŚ-IV.6220.47.2021

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach zawiadamia, żeprzekazało do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę Trust Investment S.A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 19.09.2022r. znak:SKO.OŚ60/4543/244/2022, którą utrzymano w mocy decyzję Prezydenta Miasta Kielce, z dnia 28.06.2022r. znak: GKŚ-IV.6220.47.2021

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Marcin Cecot - Wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
Redaktor:
Małgorzata Sikorska-Proboszcz
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
14-11-2022
Data publikacji:
22-11-2022 10:17
Data aktualizacji:
22-11-2022 10:17
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top