OGŁOSZENIE o zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) informujemy, że
od 14 listopada 2022 r. do 5 grudnia 2022 można składać wniosek na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego w ilości 1,5 tony na gospodarstwo domowe. Wniosek należy złożyć w wersji papierowej, na kancelarii ogólnej Urzędu Miasta w Kielcach Rynek 1 pok. 12  lub ul. Strycharska 6 pok. 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 bądź elektronicznie, przesyłając za pomocą środków komunikacji elektronicznej na portalu ePUAP dołączając jako załącznik skan wypełnionego wniosku. Wniosek należy pobrać ze strony internetowej: www.kielce.eu lub bipum.kielce.eu.  Wypełniony wniosek będzie rozpatrzony zgodnie z procedurą zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Katarzyna Wesołowska
Osoba publikująca:
Monika Olbratowska
Data utworzenia:
08-11-2022
Data publikacji:
08-11-2022 11:12
Data aktualizacji:
30-11-2022 11:44
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top