Ponowienie procedury udziału społeczeństwa w opracowaniu „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce” wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko

Zapraszamy do uczestnictwa w procedurze ponownego udziału społeczeństwa w opracowaniu „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce” wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska
Redaktor:
Anna Sydor
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
12-08-2022
Data publikacji:
12-08-2022 09:18
Data aktualizacji:
12-08-2022 09:43
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top