Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Karola Olszewskiego /obr. 0005/, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce jako działki nr : 6/522 i 6/523 o pow. 0,1390 ha, objętej księgą wieczystą KI1L/00161405/2 oraz prawa użytkowania wieczystego, przysługującego Gminie Kielce, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kielcach przy ulicy Karola Olszewskiego /obr. 0005/, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce jako działki nr: 6/526, 6/527, 6/529 o pow. 0,9474 ha, objętej księgą wieczystą KI1L/00107418/0.

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Barbara Zawadzka - Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Redaktor:
Monika Olbratowska
Osoba publikująca:
Monika Olbratowska
Data utworzenia:
25-04-2022
Data publikacji:
28-04-2022 00:00
Data aktualizacji:
22-07-2022 09:27
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top