Zarządzenie nr 63/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 09.11.2022 r. w sprawie rostrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023-2024 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym trudnej pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Magdalena Gościniewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
Redaktor:
Barbara Rogula
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
09-11-2022
Data publikacji:
10-11-2022 07:55
Data aktualizacji:
10-11-2022 08:54
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top