Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Osoba odpowiedzialna za treść:
Magdalena Gościniewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
Redaktor:
Magdalena Dziurzyńska–Woźniak
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
23-11-2022
Data publikacji:
23-11-2022 10:58
Data aktualizacji:
23-11-2022 10:58
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top