Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty za pobyt w Punkcie Pomocy Doraźnej Ośrodka Interwencyjno-Terapeutycznego dla Osób Bezdomnych prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach

Osoba odpowiedzialna za treść:
Magdalena Gościniewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
Redaktor:
Magdalena Dziurzyńska–Woźniak
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
12-04-2022
Data publikacji:
12-04-2022 13:05
Data aktualizacji:
12-04-2022 13:05
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top