Projekt Uchwały Rady Miasta Kielce zmieniająca uchwalę Nr LIII/1269/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 9 września 2010r. w sprawie: określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł dochodów, przeznaczenia dochodów oraz określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Piotr Łojek - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Redaktor:
Joanna Mroczek
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
06-07-2022
Data publikacji:
06-07-2022 10:53
Data aktualizacji:
06-07-2022 10:53
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top