Raport o stanie Gminy za 2021 r.

Raport o stanie Gminy

Zasady zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy Kielce za 2021 rok

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad „Raportem o stanie gminy Kielce za 2021 rok”.

Stosownie do treści art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Prezydent Miasta Kielce w dniu 25 maja 2022 r. przedstawił Radzie Miasta Kielce „Raport o stanie gminy Kielce za 2021 rok”.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta Miasta Kielce w roku 2021, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał i budżetu obywatelskiego.
Rada Miasta Kielce będzie rozpatrywała raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi.
Sesja ta zaplanowana jest na dzień 23 czerwca 2022 r. Na sesji w tym dniu odbędzie się debata z nad raportem o stanie gminy z udziałem mieszkańców.
W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos po zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącemu Rady Miasta Kielce.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miasta Kielce pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 50 podpisami.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

W związku z powyższym uprzejmie informuję o możliwości zgłaszania się do udziału w debacie. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miasta Kielce, Rynek 1 pok. nr 110A (Sekretariat Przewodniczącego Rady Miasta Kielce) do dnia 22 czerwca 2022 r. w godzinach pracy Urzędu.

Przewodniczący Rady Miasta Kielce
(-)
Jarosław Karyś

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dariusz Detka - Dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Redaktor:
Zbigniew Brelski
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
14-10-2020
Data publikacji:
14-10-2020 11:29
Data aktualizacji:
31-05-2022 12:30
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top