Ogłoszenie Otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie na obszarze miasta Kielce punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie” oraz powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert - ROZSTRZYGNIĘTY

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania z zakresu: UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ZWIĘKSZANIA ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ SPOŁECZEŃSTWA p.n.:  „Prowadzenie na obszarze miasta Kielce punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie"

Zarządzenie Nr 366/2023 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 11  października 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie na obszarze miasta Kielce punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie" oraz powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert. 

Oferty należy składać za pośrednictwem systemu informatycznego za pomocą generatora wniosków Witkac.pl pod adresem www.witkac.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2023 r. do godziny 23:59:59.

Termin dostarczenia ofert w formie papierowej upływa w dniu 3 listopada 2023 r. o godz.15:30.

Szczegóły w załączniku do Zarządzenia Nr 366/2023 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 11 października 2023 r.

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dariusz Detka - Dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Redaktor:
Monika Dziublewska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
12-10-2023
Data publikacji:
12-10-2023 11:15
Data aktualizacji:
06-02-2024 13:06
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top