Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce w 2024 roku.

Prezydent Miasta Kielce ogłasza w dniu 7 lutego 2024 r. nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Kielce w 2024 roku

Zadaniami, które mogą zostać dofinansowane osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym  są:

  • podłączenie do sieci ciepłowniczej w przypadku podłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego i instalacji w budynku węzła cieplnego – 40 000 zł,
  • podłączenie do sieci ciepłowniczej w przypadku podłączenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego i instalacji w budynku węzła cieplnego – 10 000 zł,
  • instalacja indywidualnego gazowego lub elektrycznego urządzenia grzewczego na jeden lokal wyodrębniony lub na jeden budynek mieszkalny – 10 000 zł,
  • zastosowanie pompy ciepła w budynku mieszkalnym lub lokalu wyodrębnionym - 16 000 zł.

Dotacja może być udzielona w kwocie 100 % kosztu kwalifikowanego realizacji zadania, przy czym maksymalna kwota dotacji jest ograniczona do wyżej wymienionych kwot dla poszczególnych zadań.

Zasady udzielania dotacji są określone są w §2 i § 3 Uchwały Nr LXXXIX/1711/2024 Rady Miasta Kielce z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce w 2024 roku (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 stycznia 2024 r. poz. 409).

Wnioski o udzielenie dotacji można składać w Urzędzie Miasta Kielce, w Biurach Obsługi Interesantów  przy ul. Strycharskiej 6 i Rynek 1 albo przesłać na adres Urząd Miasta Kielce, Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Katarzyna Rucińska - Biżek
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
06-02-2024
Data publikacji:
07-02-2024 07:00
Data aktualizacji:
06-02-2024 12:35
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top