Konsultacje projektu dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” (SUMP KOF) oraz Prognozy oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” (SUMP KOF)

Zapraszamy mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” (SUMP KOF) oraz  Prognozy oddziaływania na środowisko projektu przedmiotowego dokumentu.

Celem konsultacji projektu dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” (SUMP KOF) jest zapoznanie mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego z przedmiotowym dokumentem, którego zapisy dążą do obniżenia negatywnego wpływu transportu na środowisko, klimat i ludzi, poprzez zwiększenie udziału przyjaznych środowisku środków transportu (m.in. transport publiczny, rower, komunikacja piesza).

Natomiast celem opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” (SUMP KOF) jest ocena potencjalnych i rzeczywistych skutków oddziaływania realizacji projektu Planu na środowisko.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Sławomir Stachura - Dyrektor Kancelarii Prezydenta
Redaktor:
Kazimierz Bielny
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
24-07-2023
Data publikacji:
24-07-2023 13:45
Data aktualizacji:
17-08-2023 09:24
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top