Decyzja Starosty Ostrowieckiego z dnia 14.12.2023 r. uchylająca decyzję Starosty Ostrowieckiego z dnia 18 sierpnia 2023 r., w sprawie uznania za stronę postępowania Prezydenta Miasta Kielce, wykonującego zadania starosty z zakresu administracji rządowej dot. nieodpłatngo nabycie z dniem 01.01.2016 r. na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Kielce prawa własności nieruchomości niezabudowanej dz. nr 490/2 i dz. 490/5 obręb 0007 Gromadzice, gm. Bodzechów.

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
z up. Starosty Ostrowieckiego Andrzej Potorski
Redaktor:
Barbara Rogula
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
14-12-2023
Data publikacji:
15-12-2023 09:25
Data aktualizacji:
15-12-2023 11:48
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top