Konsultacje Projektu Uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach

W związku z upływem, w czerwcu 2023 r., kadencji Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach został przygotowany projekt uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach.

Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczo-doradczym, w którym przedstawiciele organizacji pozarządowych muszą stanowić połowę składu. Kadencja Rady trwa 3 lata.

Dotychczas obowiązująca uchwała określa sposób powoływania członków organizacji pozarządowych w drodze losowania. W odpowiedzi na oczekiwania przedstawicieli NGO przygotowany został ww. projekt, w którym został zaproponowany tryb powoływania członków w drodze wyborów.

Prezydent Miasta Kielce zaprasza do aktywnego włączenia się w konsultacje ww. projektu uchwały.

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dariusz Detka - Dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Redaktor:
Anna Barchan
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
19-01-2023
Data publikacji:
19-01-2023 14:21
Data aktualizacji:
19-01-2023 14:21
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top