Zadania Biura

Zadania Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem-Smart City

 1. stworzenie, wdrożenie i monitorowanie Ramowej Strategii Kielce Smart City 2030+ we współpracy z jednostkami innowacyjnymi, ośrodkami naukowymi i organizacjami społecznymi w zakresie realizacji idei inteligentnego miasta obejmującej m.in.:
  1. wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnej w celu poprawy życia mieszkańców,
  2. zwiększenie efektywności zarządzania i świadczenia usług przy wykorzystaniu danych przestrzennych,
  3. monitorowanie wskaźników usług miejskich,
  4. wdrożenie doraźnych i powszechnie znanych kanałów komunikacji miedzy lokalna społecznością a władzami miasta,
  5. koordynacja działań i wdrożeń z zakresu realizacji idei Smart City,
 2. uzgadnianie i zatwierdzanie projektów informatycznych, które mogą być powiązane z istniejącą i tworzoną miejską infrastrukturą informacji przestrzennej realizowanych przez komórki Urzędu oraz Jednostki organizacyjne miasta,
 3. wprowadzanie rozwiązań wspierających zadania Urzędu i Jednostek Organizacyjnych Miasta w celu Integracji baz danych, optymalizacji pracy, tworzenia e-usług dla mieszkańców oraz udostępniania danych na „zewnątrz”,
 4. tworzenie, aktualizacja i utrzymanie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), wspierającego procesy realizowane przez miasto, w szczególności te, które wykorzystują dane przestrzenne,
 5. zarządzanie platformą „Idea Kielce” wraz z jej serwisami oraz bazami danych, jak również wspomaganie za ich pomocą budżetu obywatelskiego i konsultacji społecznych, a także jej rozwój jako części Platformy Smart City czyli wspólnego systemu służącego do elektronicznej obsługi mieszkańców miasta,
 6. tworzenie i rozwijanie rozwiązań autorskich wspomagających pracę Urzędu, m.in. takich jak: Elektroniczny Menadżer Uprawnień (EMU) oraz Energia Idea Kielce,
 7. szkolenia z zakresu korzystania z narzędzi MSIP, Idea Kielce, EMU, Energia Idea Kielce.
Osoba odpowiedzialna za treść:
Anna Dwurnik
Redaktor:
Monika Olbratowska
Osoba publikująca:
Monika Olbratowska
Data utworzenia:
28-12-2020
Data publikacji:
28-12-2020 14:08
Data aktualizacji:
28-12-2021 09:08
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top