Struktura organizacyjna Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Symbol Komórki organizacyjnej (wg Regulaminu Organizacyjnego Urzędu) – USC

Dni i godziny załatwiania spraw (przyjmowania interesantów):

Urząd Stanu Cywilnego - Rynek 1:

poniedziałek-piątek: 7.45 – 15.00, 

wybrane soboty: ceremonie ślubne 10.00 – 16.00

Referat Ewidencji Ludności oraz Referat Dowodów Osobistych - ul. Szymanowskiego 6:

poniedziałek-piątek: 7.45-15.15

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Piotr Mołas
Adres, nr pokoju: Kielce, Rynek 1, pok. nr  33
Telefon: 41 36 76 033
Fax: 41 36 76 434
e-mail: piotr.molas@um.kielce.pl

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Albert Wawrzycki
Adres, nr pokoju: Kielce, Rynek 1, pok. nr  36a
Telefon: 41 36 76 036
Fax: 41 36 76 434
e-mail: albert.wawrzycki@um.kielce.pl

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Anna Nawrocka
Adres, nr pokoju: Kielce, ul. Szymanowskiego 6, pok. nr  75
Telefon: 41 36 76 588
Fax: 41 36 76 660
e-mail: anna.nawrocka@um.kielce.pl

 

Struktura Organizacyjna – URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

Stanowisko ds. Rejestracji Noworodków USC-I

Adres: Kielce, Rynek 1

Numer pokoju: 36

Telefon: 41 36 76 037

Stanowisko ds. małżeństw USC-II

Adres: Kielce, Rynek 1

Numer pokoju: 34

Telefon: 41 36 76 098

Stanowisko ds. Rejestracji Zgonów USC-III

Adres: Kielce, Rynek 1

Numer pokoju: 37

Telefon: 41 36 76 336

Stanowisko ds. Aktów Stanu Cywilnego USC-IV

Adres: Kielce, Rynek 1

Numer pokoju: 37a

Telefon: 41 36 76 337

Referat Ewidencji Ludności USC-V

Kierownik Referatu: Katarzyna Osobińska

Adres: Kielce, ul. Szymanowskiego 6

Numer pokoju: 76

Telefon: 41 36 76 595

Referat Dowodów Osobistych USC-VI

Kierownik Referatu: Patrycja Zamczyk

Adres: Kielce, ul. Szymanowskiego 6

Numer pokoju: 93

Telefon: 41 36 76 597

Stanowisko ds. Organizacyjnych USC-VII

Sekretariat Urzędu Stanu Cywilnego:

Imię i nazwisko: Anna Kuśmierczyk-Ślęzak

Adres: Kielce, Rynek 1

Numer pokoju: 34

Telefon: 41 36 76 034

e-mail: sekretariat.usc@um.kielce.pl

Sekretariat Spraw Obywatelskich:

Imię i nazwisko: Marzena Stróżyk

Adres: Kielce. ul Szymanowskiego 6

Numer pokoju:  74

Telefon: 41 36 76 589

e-mail: sekretariat.so@um.kielce.pl

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Piotr Mołas - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Redaktor:
Anna Kuśmierczyk-Ślęzak
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
16-11-2021
Data publikacji:
16-11-2021 09:43
Data aktualizacji:
04-01-2024 14:59
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top