Struktura organizacyjna Wydziału

Struktura organizacyjna Wydziału Geodezji

Symbol komórki organizacyjnej (według Regulaminu Organizacyjnego Urzędu) - „G"

Dni i godziny załatwiania spraw (przyjmowania interesantów): poniedziałek - piątek, godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor Wydziału

Imię i nazwisko: Monika Łysek
Adres:  Kielce, Młoda 28   
Numer pokoju: 27
Telefon: 41 36 76 863
e-mail: monika.lysek@um.kielce.pl

Geodeta Powiatowy

Imię i nazwisko: Jolanta Guzik
Adres: Kielce, Młoda 28
Numer pokoju: 18
Telefon: 41 36 76 854

Referat Geodezji, Kartografii i Katastru („G-I")
Kierownik referatu: Aneta Skrobot
Adres:  Kielce, ul. Młoda 28
Numer pokoju: 25
Telefon: 41 36 76 860

Referat Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej („G-II")
Kierownik referatu: Jolanta Guzik 
Adres:Kielce, ul. Młoda 28
Numer pokoju: 18
Telefon : 41 36 76 854

 Stanowisko ds. organizacyjnych  („G-III")

Imię i nazwisko: Katarzyna Olczyk
Adres: Kielce, ul. Młoda 28
Numer pokoju: 28
Telefon: 41 36 76 863   
e-mail: katarzyna.olczyk@um.kielce.pl

Osoba odpowiedzialna za treść:
Monika Łysek - Dyrektor Wydziału Geodezji
Redaktor:
Monika Olbratowska
Osoba publikująca:
Monika Olbratowska
Data utworzenia:
04-01-2021
Data publikacji:
04-01-2021 14:00
Data aktualizacji:
28-12-2021 09:04
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top