Zadania Wydziału

Do zakresu działania Wydziału Komunikacji należą:

A
1. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do określenia przepisów porządkowych w odniesieniu do przewozu osób i bagaży taksówkami osobowymi,
2. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do udzielenia zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, a także zawieszania i cofania tych zezwoleń , licencji transportowych oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,
3. wydawanie zezwoleń w uzgodnieniu ze starostą na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze Miasta Kielce i powiatu kieleckiego

B
1. wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących rejestracji i wyrejestrowania pojazdów,
2. wydawanie decyzji administracyjnych o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu,
3. przechowywanie i zwracanie właścicielom dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez uprawniony organ lub jednostkę,
4. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
5. wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom,
6. wpisywanie przedsiębiorców do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
7. wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów,
8. nadzór nad stacjami kontroli pojazdów,
9. prowadzenie ewidencji tablic indywidualnych wydawanych na obszarze województwa świętokrzyskiego,
10. wyznaczenie w ramach województwa świętokrzyskiego dla każdego organu rejestrującego pojemności rejestracyjnej tablic tymczasowych i tymczasowych badawczych,
11. wydawanie praw jazdy krajowych i międzynarodowych, pozwoleń na kierowanie tramwajem, zezwoleń do kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, kart kwalifikacji kierowcy,
12. przekazywanie i żądanie akt ewidencyjnych kierowców, ze względu na miejsce zamieszkania osoby,
13. kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami oraz na badania lekarskie, 
14. zatrzymywanie praw jazdy oraz cofanie uprawnień do kierowania pojazdami,
15. zwrot zatrzymanych praw jazdy i przywrócenie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami,
16. przeprowadzanie egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką osobową,
17. wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia kandydatów na kierowców.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Tadeusz Kot - Dyrektor Wydziału Komunikacji
Redaktor:
Magdalena Wójcik
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
23-11-2021
Data publikacji:
23-11-2021 14:19
Data aktualizacji:
16-05-2022 09:26
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top