Archiwum wniosków Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Miejsce prowadzenia ewidencji: Biuro Działalności Gospodarczej, Rynek 1, pokój 233

Sposób udostępniania danych: Rejestr niejawny

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dariusz Detka - Dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Redaktor:
Przemysław Hibner
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
15-12-2021
Data publikacji:
15-12-2021 10:28
Data aktualizacji:
15-12-2021 10:28
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top