Zameldowanie (wymeldowanie) na pobyt stały i czasowy oraz anulowanie powyższych czynności w drodze decyzji administracyjnej.

UWAGA! W związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 467/2022 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia czasu pracy w 2022 roku dla pracowników Urzędu Miasta Kielce, od dnia 12 grudnia 2022 r. do dnia odwołania obowiązuje podstawowy czas pracy tj. od 7.30 do 15.30.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Piotr Mołas - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Redaktor:
Beata Gumułczyńska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
25-10-2021
Data publikacji:
26-10-2021 13:44
Data aktualizacji:
09-12-2022 13:12
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top