Program utylizacji azbestu

Azbest to minerał stosowany jako składnik materiałów budowlanych, pokryć dachowych czy materiałów izolacyjnych. Pyły azbestowe, które unoszą się podczas obróbki tych materiałów (np. wiercenia, łamania, kruszenia) lub ich demontażu są bardzo szkodliwe dla układu oddechowego człowieka. Nasze miasto posiada Program usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta Kielce na lata 2019-2022.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
12-01-2022
Data publikacji:
04-04-2022 10:39
Data aktualizacji:
04-04-2022 10:49
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top