Przywrócenie stosunków wodnych do stanu poprzedniego

GOSPODARKA WODNA - Przywrócenie stosunków wodnych do stanu poprzedniego

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział  Gospodarki Komunalnej i Środowiska pok. 303, 304 tel.  41 36 76 532, 41 36 76 659  ul. Strycharska 6, Kielce

Wymagane dokumenty

  1. Skarga poszkodowanego.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Kielce ul. Strycharska 6 lub Rynek 1

Sposób realizacji

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska analizuje zasadność skargi i w sytuacji uzasadniającej naruszenie art. 234 ustawy Prawo wodne wydaje decyzję nakazującą lub odmawiającą.
Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku skomplikowanej sprawy - w terminie 2 miesięcy od daty złożenia dokumentów.

Opłaty

Wydanie decyzji  podlega opłacie skarbowej w wysokości 10zł.

Podstawa prawna

Art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Monika Olbratowska
Osoba publikująca:
Monika Olbratowska
Data utworzenia:
28-12-2021
Data publikacji:
28-12-2021 11:44
Data aktualizacji:
12-09-2023 11:41
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top