Kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

Wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

Wymagania w stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne regulują przepisy art. 106-111 i 131 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Tadeusz Kot - Dyrektor Wydziału Komunikacji
Redaktor:
Magdalena Wójcik
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
25-06-2019
Data publikacji:
19-10-2021 14:07
Data aktualizacji:
02-08-2023 09:24
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top