Wypłata odszkodowań za działki wydzielone pod drogi gminne

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Referat Obrotu Nieruchomościami i Rozwoju Obszarowego Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, pokój 223, tel. 41 36 76 223


Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, tel. 41 36 76 009


Wymagane dokumenty

  • wniosek właściciela o wypłatę odszkodowania,
  • kserokopia ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział,
  • odpis z księgi wieczystej.

Sposób realizacji

  • zlecenie przez Urząd operatu szacunkowego,
  • rokowania – protokół z rokowań,
  • wypłata odszkodowania.

Termin załatwienia sprawy

od 3 do 4 miesięcy w przypadku posiadania środków finansowych przez Gminę Kielce. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia co do wysokości odszkodowania, ustalone zostanie w odrębnym trybie na zasadach obowiązujących jak przy wywłaszczeniu nieruchomości


Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej


Podstawa prawna

Art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.),
Art. 30 ust. 2, pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.)


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Osoba odpowiedzialna za treść:
Barbara Zawadzka - Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Redaktor:
Kazimierz Bielny
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
22-10-2021
Data publikacji:
26-10-2021 12:20
Data aktualizacji:
26-10-2021 13:41
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top