Informacja o zmianie danych dla instalacji radiokomunikacyjnej Nr BT12102 KIE Piaski, położonej przy ul. Robotniczej 1 w Kielcach, prowadzonej przez Towerlink Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Informacja o zmianie danych dla instalacji radiokomunikacyjnej Nr BT12102 KIE Piaski, położonej przy ul. Robotniczej 1 w Kielcach, prowadzonej przez Towerlink Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Osoba odpowiedzialna za treść:
Towerlink Poland sp. z o.o., ul. Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa (pełnomocnik p. Cezary Cieśliński)
Redaktor:
Anna Sydor
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
05-01-2023
Data publikacji:
12-01-2023 10:58
Data aktualizacji:
12-01-2023 11:03
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top