Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych miasta w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert - działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Osoba odpowiedzialna za treść:
Magdalena Gościniewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
30-05-2022
Data publikacji:
31-05-2022 07:58
Data aktualizacji:
31-05-2022 07:58
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top