Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2022 – 2023 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, którego adresatami są mieszkańcy Kielc oraz powołania komisji konkursowej

Osoba odpowiedzialna za treść:
Magdalena Gościniewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
Redaktor:
Anna Barchan
Osoba publikująca:
Monika Olbratowska
Data utworzenia:
22-07-2022
Data publikacji:
22-07-2022 12:28
Data aktualizacji:
22-07-2022 12:28
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top